Pomóżmy Polakom powrócić do Ojczyzny
Repatrianci.pl
Pomóżmy Polakom powrócić do Ojczyzny
Repatrianci.pl

Repatrianci zamieszkają w mieszkaniu komunalnym w Złotoryi

Piotr Maas w Gazecie Złotoryjskiej 28 września opublikował artykuł informujący o tym, że Repatrianci zamieszkają w mieszkaniu komunalnym w Złotoryi przy ul. Piłsudskiego.

W Złotoryi już mieszkają dwie rodziny Polaków ze Wschodu, które przyjechały w ramach repatriacji wiele lat temu. Ratusz w Złotoryi postanowiła powrócić do tematu. 27 września na sesji Rada Miasta przyjęła uchwałę "w sprawie zaproszenia nieokreślonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie miasta Złotoryi w ramach repatriacji”

Miasto zobowiązuje się do zapewnienia warunków mieszkaniowych na okres 3 lat. Rodzina będzie użytkowała lokal na podstawie umowy najmu na czas nieokreślony. Gazeta informuje również o tym, że samorząd miejski zobowiązał się również do pomocy w znalezieniu pracy oraz umożliwienia nauki małoletnim dzieciom. 

Całość artykułu dostępna tutaj:
http://zlotoryjska.pl/aktualnosc-1-3273-repatrianci_zamieszkaja_na_pilsudskiego.html

 


Komentarze

Zobacz (0)

Dodaj swój komentarz: