Pomóżmy Polakom powrócić do Ojczyzny
Repatrianci.pl
Pomóżmy Polakom powrócić do Ojczyzny
Repatrianci.pl

Spotkanie autorskie z Jadwigą Milczarczyk

14 grudnia b.r. w kawiarence Gryfickiego Domu Kultury odbyło się spotkanie autorskie z Jadwigą Milczarczyk.

Dla zgromadzonej publiczności temat książki “Zwykli - Niezwykli” dotyczące sowieckich łagrów i zesłań nie był obcy. 

Jak pisze autor artykułu na stronie superportal24.pl większość zgromadzonych znała temat zsyłek bardzo dobrze, poprzez swoje historie rodzinne lub historie znajomych.
Jadwiga Milczarczyk, autorka książki, jest córką zesłańców urodzona w roku 1944 w Kazachstanie. 

Autor artykułu informuje o tym, że rodzina Jadwigi w ramach akcji repatriacyjnej dotarła do Płotów. Książka jest poświęcona członkom rodziny autorki. Opowiada historię o losach ludzi zesłanych na daleką i nieludzką ziemię, aresztowanych i więzionych.

Pełną relację ze spotkania można przeczytać i obejrzeć tu:
http://www.superportal24.pl/zwykli-niezwykli-spotkanie-autorskie-z-jadwiga-milczarczyk/10648

 


Komentarze

Zobacz (0)

Dodaj swój komentarz: