Pomóżmy Polakom powrócić do Ojczyzny
Repatrianci.pl
Pomóżmy Polakom powrócić do Ojczyzny
Repatrianci.pl

Linki

Fundacja 12 Gwiazd
http://12gwiazd.org


Ośrodek Adaptacyjny w Pułtusku
http://repatriancipultusk.pl/


Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy "Rodak" w Środzie Wlkp.
https://rodak-sroda.pl/


Związek Repatriantów Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.zrrp.pl/


Jednolity tekst Ustawy o Repatriacji
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001472/T/D20191472L.pdf